Wydarzenie

null

Porozmawiajmy, jaki plan zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Przyjaźń!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
06.10.2022 17:00 - 03.11.2022 23:59
Konsultacje społeczne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń.
Autor: UM

Trwają prace nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń. Jeśli masz propozycje zmian, teraz jest czas, żeby to zgłosić!

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń dotyczy ważnego miejsca w skali dzielnicy i miasta. Chodzi o ok. 34,7 ha w sąsiedztwie Ratusza Dzielnicy Bemowo oraz stacji II linii metra. Ten obszar jest ograniczony:

 • ulicą Górczewską od północy,
 • terenami kolejowymi od wschodu,
 • terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od południa,
 • ulicą Powstańców Śląskich od zachodu.
Znaczną część obszaru sporządzanego planu zajmuje osiedle Przyjaźń, które powstało w 1952 dla radzieckich budowniczych Pałacu Kultury i Nauki. Po zakończeniu tej inwestycji w 1955 osiedle zostało przeznaczone na domy dla studentów oraz pracowników naukowych warszawskich uczelni.
 
Osiedle składa się z domów studenckich lub budynków wielorodzinnych, a także domów jednorodzinnych, które znajdują się w południowo-zachodniej części obszaru. Są tu również obiekty usługowe, w tym kinoteatr „Karuzela”. W południowo-wschodniej części znajduje się teren sportowy, który stanowi integralną część osiedla. Przy Górczewskiej działa Stacja Pomp Kanałowych „Jelonki”. W bliskim sąsiedztwie obszaru objętego planem, u zbiegu uli Powstańców Śląskich i Górczewskiej, stoją Ratusz Dzielnicy Bemowo z lat 90. XX wieku oraz trzy czterokondygnacyjne domy studenckie.
 
Projekt planu był wyłożony po raz pierwszy do publicznego wglądu w 2015 roku. W tym samym roku obszar planu został podzielony na cztery części. Dla trzech z nich plany miejscowe zostały już uchwalone.
 
Główne zmiany w obecnej części II – w stosunku do projektu wyłożonego do publicznego wglądu w 2015 – wprowadzone w związku z rozpatrzeniem złożonych uwag, to między innymi:
 • uwzględnienie w przeznaczeniu terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 • skorygowanie układu ciągów pieszo-jezdnych
 • oraz wydzielenie części z nich jako odrębne tereny.
Główne założenia projektu planu to:
 • zachowanie i ochrona układu urbanistycznego oraz zabudowy Osiedla „Przyjaźń”,
 • funkcjonalno-przestrzenne ukształtowanie części centrum dzielnicy u zbiegu ulic Powstańców Śląskich oraz Górczewskiej.

Wzdłuż Górczewskiej i w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz stacji metra plan wyznacza zabudowę usługową, tereny zamieszkania zbiorowego, a także zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Plan wytycza dwa place publiczne oraz nowy teren zieleni urządzonej – park. W części centralnej wyznacza tereny usług i zachowuje tereny o funkcji sportowo-rekreacyjnej w południowo-wschodniej części obszaru.
 
Na większości obszaru opracowania plan utrzymuje ekstensywny charakter zabudowy.
 
W planie wprowadzono szereg zapisów gwarantujących ochronę i rozwój zieleni.
 
Zachowano i objęto ochroną układ urbanistyczny i zabudowę Osiedla Przyjaźń zapisami z zakresu ochronny dziedzictwa kulturowego i zabytków.
 
Konsultacje społeczne trwają od 29 września do 3 listopada 2022 roku
 
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu (otwierają się w osobnych kartach):

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, od poniedziałku do piątku od 8 do 16.

2. Porozmawiajmy:

 • na dyskusji on-line 6 października (czwartek) o 17
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w środy 5 i 19 października w godzinach 13-16 pod numerem telefonu 22 325 81 08;
 • na dyżurze stacjonarnym w Urzędzie Dzielnicy Bemowo w środę 12 października w godzinach 13-16.

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 3 listopada 2022

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj czarno-biały plakat i powieś go na klatce.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zaproś znajomych!

Konsultacje społeczne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń.