null

Patronat honorowy Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
logotyp honorowego patronatu burmistrza dzielnicy Bemowo
Autor: UM Warszawa

Patronat honorowy Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy stanowi wyróżnienie dla przedsięwzięć, które mają istotne znaczenie dla mieszkańców dzielnicy oraz dla budowania jej pozytywnego wizerunku.
W poniższym materiale poznacie zasady, które dotyczą wydarzeń obejmowanych patronatem oraz informacje praktyczne dla organizatorów.

Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przyznaje honorowy patronat projektom, które:

 • mają lokalny charakter, przyczyniają się do rozwoju i promocji dzielnicy, są związane tematycznie z dzielnicą Bemowo,
 • są ogólnodostępne dla mieszańców a ich udział jest bezpłatny,
 • Burmistrz nie obejmuje patronatu nad wydarzeniami i inicjatywami finansowanymi przez biura, urzędy dzielnic lub jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy,
 • przedsięwzięcia komercyjne wykluczają uzyskanie honorowego patronatu,
 • nie jest możliwe, aby patronat nad projektem w imieniu m.st. Warszawy sprawował równocześnie Prezydent m.st. Warszawy i Burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy.

Co należy zrobić, aby uzyskać honorowy patronat Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:

 1. Wypełnić załączony wniosek.
 2. Złożyć wniosek nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia (liczy się data wpływu):
 1. w punkcie podawczym Urzędu Dzielnicy Bemowo,
 2. skan wniosku drogą mailową: bemowo.media@um.warszawa.pl,
 3. pocztą tradycyjną na adres urzędu ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

Patronat został przyznany – co dalej?

 1. W przypadku objęcia inicjatywy lub wydarzenia patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w materiałach informacyjno - promocyjnych organizator powinien zamieścić odpowiedni znak graficzny.

Wersje znaków patronackich określone są w Księdze identyfikacji wizualnej. Znak promocyjny. (str. 60). Znak musi być umieszczony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kolorystyki, pola ochronnego oraz wielkości minimalnej.

 • Jeżeli w materiale znajduje się kategoria „Patronaty honorowe”, należy stosować wersję znaku patronackiego z nazwą stanowiska, czyli Burmistrz dzielnicy Bemowo.
 • Jeżeli materiał nie zawiera opisów ról poszczególnych uczestników lub Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest jedynym patronem wydarzenia – trzeba wybrać wersję znaku patronackiego z opisem roli, czyli Patronat honorowy Burmistrza dzielnicy Bemowo.
 1. Przesłać projekty graficzne do akceptacji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej na adres: bemowo.media@um.warszawa.pl.

Jeśli wydarzeniu przyznany został Patronat burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, wówczas należy użyć oznaczeń przeznaczonych dla Patronatu burmistrza. Strona z plikami do pobrania.

Załączniki: