null

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego dot. stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1.1.1999 r. przez Gminę Warszawa bemowo prawa własności gruntu położonego w Warszawie jak zajętego pod ul. Moździeży, oznaczonego jako dz. ew. nr 3/1 o pow. 0.0187 ha z ob...

Drukuj otwiera się w nowej karcie