null

Ogłoszenie o zamówieniu nr UD-I-WZP.271.48.2017.DZA - Zaprojektowanie, remont i przebudowa alejek w Parku Górczewska na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Umieszczono informację z otwarcia ofert wraz z wzorem oświadczenia dot. przynależności do grup kapitałowych.

Załączniki: