null

Ogłoszenie o zamówieniu nr UD-I-WZP.271.35.2017.DZA - Opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Marynin wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na...

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Umieszczono informację z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia dot. grup kapitałowych.

Załączniki: