null

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice

Drukuj otwiera się w nowej karcie