null

Ogłoszenie dot. wynajmu miejsc postojowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza kolejną turę składania wniosków na najem miejsc postojowych dla mieszkańców budynków nr 24, 24A, 24B oraz 24C przy ul. Pełczyńskiego w terminie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Procedura wynajmowania miejsc postojowych, regulamin korzystania
z garaży podziemnych, wzór wniosku o najem miejsca postojowego oraz uchwała ustalająca czynsz za najem miejsca postojowego dostępna jest w poniższych załącznikach.

 

Druk wniosku można również pobrać osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 70,
od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, stanowisko nr 4.

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 70,
od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, stanowisko nr 4, w określonym wyżej terminie.

 

Losowanie numerów miejsc postojowych ogłaszam na dzień 4 września 2023 r.

O wynikach losowania Najemca zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.

  1. Procedury wynajmowania miejsc
  2. Regulamin korzystania z garażu
  3. WNIOSEK o najem miejsca
  4. Uchwała ustalająca wysokość czynszu.pdf
  5. Ogłoszenie – edytowalny
    1. Ogłoszenie – skan