null

Ogłoszenie dot. wynajmu miejsc postojowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza kolejną turę składania wniosków na najem miejsc postojowych dla mieszkańców budynków nr 24, 24A, 24B oraz 24C przy ul. Pełczyńskiego.

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza kolejną turę składania wniosków na najem miejsc postojowych dla mieszkańców budynków nr 24, 24A, 24B oraz 24C przy ul. Pełczyńskiego w terminie od dnia: 9 maja 2022 r. do dnia 20 maja 2022 r.

Druk wniosku można również pobrać osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 70,
od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, stanowisko nr 4.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w stanowisku nr 4
w określonym wyżej terminie.

Losowanie numerów miejsc postojowych ogłaszam na dzień 25 maja 2022 r.

O wynikach losowania Najemca zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.

Załączniki: