null

Ogłoszenia dot. wynajmu miejsc postojowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

OGŁOSZENIE
wynajmu miejsc postojowych
Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza kolejną turę składania wniosków na najem miejsc postojowych dla mieszkańców budynków nr 24, 24 A, 24 B oraz 24 C przy ul. Pełczyńskiego w terminie:
od dnia 112> maia 2019 r. do dnia 2 ???? maia 2019 r.
Procedura wynajmowania miejsc postojowych, regulamin korzystania z garaży podziemnych, wzór wniosku o najem miejsca postojowego oraz uchwała ustalająca czynsz za najem miejsca postojowego dostępna jest na stronie Urzędu Dzielnicy Bemowo - www.bemowo.waw.pl > dla mieszkańców> aktualności.
Druk wniosku można również pobrać osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 70, w poniedziałek od godz. 8-18, w pozostałe dni od wtorku do piątku w godz. 8-16.
Wypełnione wnioski należy składać w stanowisku nr 4 w określonym wyżej terminie.

1_procedura wynajmowania miejsc

2_regulamin korzystania z garażu

3_WNIOSEK

4_Uchwała ustalająca wysokość czynszu

Ogłoszenie_10_05_2019