null

OFERTA REKRUTACYJNA DLA KANDYDATÓW do LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, to nowoczesna i przyjazna uczniom szkoła mieszcząca się na Bemowie.

W roku szkolnym 2020/2021 liceum planuje utworzenie 5 oddziałów klas pierwszych:

 • 1A - turystyczna;
 • 1B - ekonomiczno-techniczna;
 • 1C - przyrodnicza;
 • 1D - lingwistyczna;
 • 1E - medialna. 

Nowoczesna i przyjazna szkoła to hasło bardzo dobrze charakteryzuje naszą placówkę. Dysponujemy nowoczesną  bazą dydaktyczną. Posiadamy laboratorium chemiczne na miarę XXI w., pracownie przedmiotowe oraz specjalnie zaprojektowane pracownie językowe wyposażone w multimedialny sprzęt, który sprzyja uczeniu się. Stworzyliśmy nowoczesne pracownie komputerowe z drukarką 3D, posiadamy także bibliotekę z bogatym księgozbiorem. Ponadto szkoła oferuje  rozbudowaną infrastrukturę sportową.

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej i dobrze wyposażonego sklepiku.

W szkole zostały zaprojektowane estetyczne i ekologiczne strefy relaksu, w których uczniowie mogą odpocząć, porozmawiać z kolegami, posłuchać muzyki, poczytać książki lub powtórzyć materiał na następną lekcję.

 

 

Uczniowie  LXXVIII Liceum Ogólnokształcące osiągnęli satysfakcjonujące wyniki na egzaminie maturalnym. W poprzednim roku mieliśmy 100 % zdawalność. Nasze liceum awansowało w rankingu szkół.

Szkoła organizuje dla uczniów wycieczki zagraniczne i krajowe. Każdego roku nasi uczniowie biorą aktywny udział w różnych projektach edukacyjnych związanych z wymianą zagraniczną młodzieży ( ERAZMUS+, program POWER)  oraz w projektach kulturalnych (Herbatka z Pawlikowską).

Więcej informacji uzyskasz, odwiedzając stronę naszej szkoły http://pawlikowska.edu.pl/

 

Wybierz profil najlepszy dla siebie:

1A -turystyczna- to klasa dla osób otwartych i ciekawych świata, przedsiębiorczych, które w przyszłości chcą studiować na wielu kierunkach proponowanych przez SGH i inne uczelnie wyższe. To klasa również dla tych, którzy chcą połączyć życie zawodowe z podróżowaniem i branżą turystyczną.

Przedmioty rozszerzone w tym oddziale:

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

Język obcy do wyboru:

 • język niemiecki
 • język hiszpański

1B - ekonomiczno- techniczna- to klasa dla tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie matematyki i fizyki/geografii. Pozwala na zapoznanie się z zasadami panującymi w przyrodzie i metodami ich poznawania. Zajęcia przygotowują do studiów na kierunkach ścisłych i technicznych: matematyka, fizyka, geografia, budownictwo czy ekonomia i marketing.

Przedmioty rozszerzone w tym oddziale:

 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka/geografia*

* kandydat sam decyduje o wyborze rozszerzenia

 

Język obcy do wyboru:

 • język niemiecki
 • język hiszpański

 

1C - przyrodnicza- klasa o tym kierunku kształcenia stwarza możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu: biologii i chemii. Wymienione przedmioty będą realizowane w zakresie rozszerzonym, co umożliwi doskonałe przygotowanie się do matury, a następnie podjęcie studiów na tak przyszłościowych kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, kosmetologia, dietetyka ,rehabilitacja i wielu innych.

Przedmioty rozszerzone w tym oddziale:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

 

Język obcy do wyboru:

 • język niemiecki
 • język hiszpański

1D - lingwistyczna- to klasa skierowana do młodzieży zainteresowanej rozwijaniem kompetencji językowych w zakresie nauczanych języków obcych – angielskiego i hiszpańskiego lub niemieckiego, przy jednoczesnym nauczaniu geografii na poziomie rozszerzonym. Program klasy przygotowuje do podjęcia studiów nie tylko  na kierunkach filologicznych. W przypadku wyboru innych kierunków studiów, znajomość dwóch języków obcych jest pożądanym atutem.

Przedmioty rozszerzone w tym oddziale:

 • język angielski
 • język hiszpański
 • geografia

 

Język obcy do wyboru:

 • język niemiecki
 • język hiszpański

 

1E - medialna- klasa ta pozwala na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży w zakresie literatury i historii oraz szeroko rozumianej sztuki. Uczniowie tej klasy to osoby wiążące swoją przyszłość z szeroko rozumianymi mediami i reklamą. Absolwenci tej klasy to przyszli studenci takich kierunków, jak: dziennikarstwo, prawo, nauki społeczne, politologia itp.

Przedmioty rozszerzone w tym oddziale:

 • język polski
 • historia
 • język angielski

Język obcy do wyboru:

 • język niemiecki
 • język hiszpański

CZEKAMY NA CIEBIE

 

oferta rekrutacyjna - PREZENTACJA

OFERTA REKRUTACYJNA DLA KANDYDATÓW - do pobrania