null

Obwieszczenie – zawieszenie z urzędu postępowania LICP budowa kablowej linii elektroenergetycznej 110kV w rejonie ul. Lazurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że Postanowieniem z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 234/2010 z dnia 14 lipca 2020 r., zostało zawieszone z urzędu na okres 12 miesięcy (do dnia 3 lipca 2021 r.) postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek złożony  w dniu 3 lipca 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV na częściach działek ew. nr: 14/6 i 12/4 oraz na działce ew. nr 14/8 z obrębu 6-13-05 położonych w rejonie ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej  w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

obwieszczenie_postanowienie