null

Obwieszczenie - zawieszenie postępowania LICP - budowa tymczasowej linii elektroenergetycznej 110kV, rejon ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że Postanowieniem z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 291/2020 z dnia 20 sierpnia  2020 r., zostało zawieszone z urzędu na okres 12 miesięcy (do dnia 15 lipca 2021 r.) postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek złożony  w dniu 15 lipca 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV na części działki ew. nr 12/4 z obrębu 6-13-05 położonej w rejonie ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

obwieszczenie_zawieszenie_postepowania