null

OBWIESZCZENIE, zawieszenie postępowania LICP - budowa miejskiej kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie ul. Szeligowskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że Postanowieniem z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 334/2020 z dnia 21 września  2020 r., zostało zawieszone z urzędu na okres 12 miesięcy (do dnia 28 lipca 2021 r.) postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek złożony  w dniu 28 lipca 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejskiej kontenerowej stacji transformatorowej na części działki ew. nr 7/9 z obrębu 6-13-04, położonej w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

obwieszczenie_postanowienie