null

Obwieszczenie – wydanie decyzji nr L-17/2020 (budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Szeligowskiej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 17/2020  z dnia 20 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN300  i DN800 na częściach działek  ew. nr: 28/5 i 28/3 z obrębu 6-13-05, na częściach działek ew. nr: 17/2, 17/1, 3/1, 3/2, z obrębu
6-13-06 oraz na działce ew. nr 4/1 z obrębu 6-13-06, położonych w rejonie ul. Szeligowskiej  w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

OBWIESZCZENIE_L_17_2020