null

Obwieszczenie – wydanie decyzji nr L-16/2020 (budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Lazurowej i ul. Szeligowskiej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 16/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN315  i DN1000 na częściach działek ew. nr: 14/7, 12/4, 6/10, 11, 10, 9, 8, 3/1, 2/17 z obrębu 6-13-05 położonych w rejonie ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

W trakcie postępowania organ otrzymał Postanowienie oznacz. WAW-UO-4501.11.St.2020.PM  z dnia 31 stycznia 2020 r. wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uzgadniające projekt przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych.

 

OBWIESZCZENIE_L_16_2020