null

Obwieszczenie – wszczęcie postępowania LICP (budowie linii elektroenergetycznej 110 kV w rejonie ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 110 kV na częściach działek ew. nr: 14/6, 14/7, 12/4, 16 z obrębu 6-13-05 położonych w rejonie ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

OBWIESZCZENIE