null

Obwieszczenie – wszczęcie postępowania LICP budowa tymczasowej kablowej linii elektroenergetycznej 110kV w rejonie ul. Lazurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV na części działki ew. nr 12/4 z obrębu 6-13-05 położonej w rejonie ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

OBWIESZCZENIE