null

OBWIESZCZENIE, wszczęcie postępowania LICP - budowa tymczasowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV w rejonie ul. Lazurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV na części działki ew. nr 12/4 z obrębu 6-13-05 położonej w rejonie ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

obwieszczenie_wszczecie