null

obwieszczenie - wszczęcie postępowania LICP (budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szeligowskiej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN100 na częściach działek ew. nr: 15/1, 17/6, 17/2 z obrębu 6-13-06 oraz 28/11 i 28/3 z obrębu 6-13-05, położonych w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. obwieszczenie