null

Obwieszczenie – wszczęcie postępowania LICP (budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Narwik i ul. Lazurowej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej DN200 na  działkach ew. nr: 99/5 i 99/6 oraz na częściach działek ew. nr: 92/2, 99/7, 99/8 z obrębu 6-11-02 położonych w rejonie ul. Narwik i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

OBWIESZCZENIE