null

obwieszczenie - wszczęcie postępowania LICP (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szeligowskiej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN200 na częściach działek ew. nr: 15/1 i 17/6 z obrębu 6-13-06, położonych w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. obwieszczenie