null

Obwieszczenie – wszczęcie postępowania LICP (budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Narwik i ul. Lazurowej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2x DN100/200  na częściach działek ew. nr: 39, 40/3, 41/1 z obrębu 6-13-14, na działkach ew. nr: 99/5,99/6 z obrębu 6-11-02 oraz na częściach działek ew. nr 92/2, 99/8, 99/7 i 108/1 z obrębu 6-11-02 położonych w rejonie ul. Narwik i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

OBWIESZCZENIE