null

Obwieszczenie (wszczęcie postępowania LICP - budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, rejon ul. Szeligowskiej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz ze stacją kontenerową i podziemnymi zbiornikami na paliwo, otwartym zbiornikiem wodnym na cele pożarowe, placem manewrowym na częściach działek ew. nr: 8/1, 7/10, 7/8, 7/9 z obrębu 6-13-04, a w zakresie wyłącznie wjazdu i infrastruktury technicznej na częściach działek ew. nr: 14/4, 7/9 z obrębu 6-13-04 oraz na części działki ew. nr 16/1 z obrębu 6-13-02, położonych w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. obwieszczenie