null

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania LICP (budowa odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV w rejonie ul. Lazurowej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam,  że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV wraz ze słupem kablowym 110 KV na częściach działek ew. nr: 14/6, 13/2, 12/3, 7/4, 7/3 z obrębu 6-13-05 położonych w rejonie ul. Batalionów Chłopskich i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

OBWIESZCZENIE