null

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania LICP budowa kablowej linii elektroenergetycznej 110kV w rejonie ul. Lazurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam,że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV na częściach działek ew. nr: 14/6 i 12/4 oraz na działce ew. nr 14/8 z obrębu 6-13-05 położonych w rejonie ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

obwieszczenie