null

Obwieszczenie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 2020 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy

z dnia 12 czerwca 2020 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

 

Bemowo - obwieszczenie