null

Obwieszczenie - postanowienie o zawieszeniu postepowania LICP (budowa drogi publicznej w rejonie ul. Szeligowskiej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że Postanowieniem z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 377/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r., zostało zawieszone z urzędu na okres 12 miesięcy (do dnia 6 września 2020 r.) postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek złożony  w dniu 6 września 2019 r., w sprawie  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi publicznej kategorii gminnej wraz z infrastrukturą techniczną na częściach działek ew. nr: 11, 12/4, 16, 18 z obrębu 6-13-05 położonych w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

obwieszczenie