null

Obwieszczenie - postanowienie nr 162/2020 o podjęciu postępowania LICP w sprawie budowy odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że Postanowieniem z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 162/2020 z dnia 22 maja 2020 r., zostało podjęte na żądanie strony zawieszone postępowanie  administracyjne, w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV na działkach nr ew.: 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14  z obrębu 6-13-05, położonych w rejonie ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

 

obwieszczenie_postanowienie_162_2020