null

Obwieszczenie - podjęcie postępowania LICP (budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szeligowskiej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że Postanowieniem z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 315/2020 z dnia 7 września  2020 r., zostało podjęte z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne, w sprawie  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi publicznej kategorii gminnej wraz z infrastrukturą techniczną na częściach działek ew. nr: 11/7, 11/8, 12/4, 16, 18 z obrębu 6-13-05 położonych w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

OBWIESZCZENIE_POSTANOWIENIE_315_2020