null

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dojazdu do projektowanej przepompowni w liniach rozgraniczających ul. Nowo - Człuchowskiej wraz ze zjazdem techn...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 365/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.  podejmującego z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dojazdu do projektowanej przepompowni w liniach rozgraniczających ul. Nowo - Człuchowskiej wraz ze zjazdem technicznym i infrastrukturą techniczną (odwodnienie i oświetlenie ulicy) – etap I przedsięwzięcia, na części działki nr ew.: 14/7 z obrębu 6-13-05 położonej w rejonie ul. Lazurowej. UD-I-WAB-B.6733.56.2018.LST(JKO)