null

Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr L-213/2019 przy ul. Narwik

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dot. UD-I-WAB-B.6733.70.2019.MKA

Zawiadamiam, że na wniosek innogy Stoen Operator Sp. z o.o. została wydana z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy decyzja nr L-213/2019 z dnia 29.11.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej sieci kablowej SN 15kV, podziemnej sieci kablowej nn 0,4kV oraz sieci napowietrznej nn 0,4kV na częściach działek ew. nr 30/3, 31/5, 32/5, 34/3, 35/3, 35/4, 69/3, 72/5, 73/3, 73/4, 80/3, 85/5, 86/5, 41/2, 41/1, 39, 38, 37, 36, 40/7, 40/6, 40/3, 40/4, 87/1, 87/2, 86/1 z obrębu 6-13-14 oraz na częściach działek ew. nr 92/4, 93/1, 92/3, 97/1, 99/5, 99/6, 99/8, 99/10, 99/9, 99/7, 109, 92/2 z obrębu 6-11-02, położonych w rejonie ul. Narwik w dzielnicy Bemowom. st. Warszawy.

Obwieszczenie decyzja6733.70.2019.MKA Narwik