null

Obwieszczenie - lokalizacja inwestycji celu publicznego - dec. L-33/2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

zawiadamiam że na wniosek: Conecta Plus Sp. z o.o. Sp. K., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Jarosława Morgę wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 33/2018 z dnia 29 marca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej DN 150, L=ok. 2 m na części działki nr ew. 28/3 z obrębu 6-13-05, położonej przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Skan pisma - Obwieszczenie