null

Obwieszczenie - dotyczy budowy rozdzielczej sieci wodociągowej - ul. Szeligowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Conecta Plus Sp. z o.o. Sp. k., złożony w dniu 5 lutego 2018r. i skorygowany w dniu 13 lutego 2018r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej DN 150, L = ok. 2 m na części działki nr ew.: 28/3 z obrębu 6-13-05, położonej w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania