null

Obwieszczenie dot. Inwestycji Celu Publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji L- 154/2021 z dnia 3 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa zespołu urządzeń telefonii komórkowej PLAY nr WAR1504A wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na dachu budynku przy ul. Świetlików 3 zlokalizowanego na działce ew. nr 118 z obrębu 6-12-07

Warszawa, 3 września 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.22.2021.AMA(LST)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),

Zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 154/2021 z dnia 3 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu urządzeń telefonii komórkowej PLAY nr WAR1504A wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na dachu budynku przy ul. Świetlików 3 zlokalizowanego na działce ew. nr 118 z obrębu 6-12-07 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35, pokój 347.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję nr L-154/2021 z dnia 3 września 2021 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

Informacja

Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.