null

Obwieszczenie – decyzja nr L-70/2020, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN300 w rejonie ul. Batalionów Chłopskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 70/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN300 na części działki ew. nr 7/2 z obrębu  6-13-02 położonej w rejonie ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

OBWIESZCZENIE_DECYZJA_LICP_70_2020