null

Obwieszczenie – decyzja nr L-68/2020, budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DN150 w rejonie ul. Batalionów Chłopskich i ul. Lazurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 68/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej DN150 na częściach działek ew. nr: 51/1 i 52/1 z obrębu 6-13-15 położonych w rejonie ul. Batalionów Chłopskich i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

W trakcie postępowania organ otrzymał Postanowienie oznacz. WZW-UO-4501.54.St.2020.PMS z dnia 6 kwietnia 2020 r. wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uzgadniające projekt przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych.

 

OBWIESZCZENIE_DECYZJA_LICP_68_2020