null

Obwieszczenie - decyzja nr L-48/2020, budowa odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV wraz ze słupem kablowym 110 KV w rejonie ul. Batalionów Chłopskich i ul. Lazurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 48/2020 z dnia 26 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV wraz ze słupem kablowym 110 KV na częściach działek ew. nr: 14/6, 13/2, 12/3, 7/4, 7/3, 1/1 z obrębu 6-13-05 oraz na częściach działek ew. nr: 52/1 i 51/1 z obrębu 6-13-15 położonych w rejonie ul. Batalionów Chłopskich i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

obwieszczenie_LICP_48_2020