null

Obwieszczenie – decyzja nr 85/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie budowy odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV w rejonie ul. Lazurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 85 /2020 z dnia 25 maja 2020 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV na działkach ew. nr: 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14 (dawniej dz. ew. nr 14/7) oraz na części działki ew. nr 12/4 z obrębu 6-13-05, położonych w rejonie ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

obwieszczenie_decyzja_nr_85_2020