null

OBWIESZCZENIE / decyzja nr 133/2021

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

O umorzenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa tymczasowej sieci kablowej linii 110 kV w rejonie ul. Szeligowskiej).

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr 133/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV na części działki ew. nr 12/7  (dawniej część działki ew. nr 12/4) z obrębu6-13-05 położonej w rejonie ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.