null

Obwieszczenie - decyzja LICP (budowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w rejonie ul. Sochaczewskiej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-217/2019  z dnia 6.12.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 1kV oraz sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na częściach działek ew. nr: 46/6, 46/7, 15/12, 46/9, 46/10, 46/11, 16/4, 15/10 z obrębu 6-13-07 oraz na częściach działek ew. nr: 1/9, 24, 30/1, 30/2, 1/10, 1/11 z obrębu 6-13-08, położonych w rejonie ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

obwieszczenie_decyzja