null

Obwieszczenie - decyzja L-184/2019 z dnia 16.10.2019 r. (budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej - ul. Batalionów Chłopskich)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-184/2019 z dnia 16.10.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z komory J-14/L-12 do budynków przy ul. Gościnnej w Gminie Stare Babice, na częściach działek ew. nr: 9/3 i 15/3 z obrębu 6-13-02, położonych w rejonie ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. obwieszczenie_decyzja_L_184_2019