null

OBWIESZCZENIE, decyzja L-165/2020 z dnia 17 września 2020 - budowa kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV w rejonie ul. Lazurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 165/2020 z dnia 17 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV na częściach działek ew. nr: 14/6 i 12/4 oraz na działce ew. nr 14/8 z obrębu 6-13-05 położonych w rejonie ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

obwieszczenie_decyzja