null

obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: P4 Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Roszkowskiego, złożony  w dniu 29.01.2018 r., uzupełniony w dniu 06.02.2018 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ew. 6/8 z obrębu 6-13-05 położonej w rejonie ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszaw.

obwieszczenie