null

obwieszczenie (budowa drogi publicznej w rejonie ul. Szeligowskiej)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Pana Arkadiusza Budnego, reprezentowanego przez Panią Justynę Wilk i Panią Annę Skubis - Sobańską, złożony w dniu 23.03.2018 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi publicznej z infrastrukturą techniczną na częściach działek nr ew.: 1/2, 2/3, 3/4, 4/1, 4/2, 14/3 z obrębu 6-13-04 położonych w rejonie ul. Szeligowskiej  w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

obwieszczenie