null

Obwieszczenie 6733.82.2019 ul. gen. L. Rayskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

6733_82_2019_MTR

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: ROBYG Young City 2 Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Piotra Kałuże złożony w dniu 25.10.2019 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na części działki ew. nr: 12
z obrębu 6-13-02, położonej w rejonie ul. gen. L. Rayskiego w Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy.