null

Obsługa Mieszkańca

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W bemowskim Urzędzie to Mieszkańcy są najważniejsi. Nieustannie podejmowane są kolejne działania mające na celu zerwanie ze stereotypem Urzędu jako instytucji skostniałej i niedostosowanej do współczesnych realiów. Dlatego zapewniamy szybką i profesjonalną obsługę, ale także systematycznie powiększamy pakiet spraw, które mogą być załatwione przez internet. W naszym Urzędzie Mieszkańcy nie są traktowani jak petenci ale jak klienci. Dlatego jakość obsługi stoi zawsze na najwyższym poziomie. Cieszymy się, że nasze wysiłki są przez Państwa zauważane i doceniane. 


wom2 wom2

 

OBSŁUGA MIESZKAŃCA

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00 w sobotę i niedzielę nieczynne.

Dodatkowo w poniedziałki w godz. 16.00-18.00 prowadzona jest bezpośrednia obsługa mieszkańców w następujących komórkach: 

-Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bemowo

-Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

-Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo

-Stanowisko kasowe Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Czynne 24/7, www.warszawa19115.pl

- tel. 19115
- e-mail: 
kontakt@um.warszawa.pl

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że wszelkie  procedury załatwiania spraw urzędowych określone zostały w kartach informacyjnych, dostępnych w serwisie Warszawa19115. Każda karta zawiera informację dotyczącą tego jak załatwić jedną ze spraw urzędowych, w szczególności:

 • jakie dokumenty są wymagane dla załatwienia danej sprawy,
 • gdzie i w jaki sposób można złożyć lub odebrać dokumenty,
 • czy trzeba będzie wnieść jakąś opłatę,
 • jaki jest termin udzielenia odpowiedzi przez Urząd,
 • na podstawie jakich przepisów prawa dana sprawa jest załatwiana.

Aby załatwić w Urzędzie daną sprawę:

 1. wybierz na ww. stronie kategorię spraw urzędowych (np. sprawy obywatelskie) a następnie konkretną kartę informacyjną z tej kategorii (np. wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy)
 2. zapoznaj się z zawartą w karcie informacją o procedurze realizacji danej sprawy
 3. pobierz wymagane i załączone do karty dokumenty (np. formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego)
 4. wydrukuj i wypełnij te dokumenty (dokumenty można również otrzymać i wypełnić w Urzędzie)
 5. złóż je w sposób i w formie, o której mowa w karcie (np. osobiście w Urzędzie)

Wszelkie procedury i formularze dostępne są tutaj:

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji

Informujemy, iż w Urzędzie m.st. Warszawy obowiązuje system numerkowy Q-MATIC (jeden bilet to jeden wniosek) lub rezerwacja wizyt przez stronę internetową https://rezerwacje.um.warszawa.pl

Informacja ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców:

- tel. 22 443 76 44, e-mail: bemowo.urzad@um.warszawa.pl

Dodatkowo, na stronie internetowej (https://bemowo.um.warszawa.pl/-/wydzialy-i-delegatury ), podane są również  telefony i kontakty mailowe  do pozostałych Wydziałów i Delegatur Urzędu Dzielnicy Bemowo.

Prosimy również o korzystanie z formularza kontaktowego Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. Warszawy https://warszawa19115.pl/incydenty

Wydział Nieruchomości – kontakt e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń: bemowo.wdg@um.warszawa.pl

- Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. 22 443 76 27

- Referat Zezwoleń Alkoholowych i Organizacji: telefon: 22 443 76 26

DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI, ZAŚWIADCZENIA, SPRAWY KOMUNIKACYJNE

( Sprawy w kompetencji Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich)

MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE:

 • I piętro Ratusza - sala obsługi, tel. 22 325 40 72/73/74/75/76/77,  22 325 40 67,    

       e-mail: bemowo.baiso@um.warszawa.pl

 • Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL:             

         tel. 22 325 40 65 oraz 22 325 40 69

 • Co jest niezbędne do załatwienia sprawy; procedury, formularze znajdą Państwo tu:

 https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/sprawy-obywatelskie

 • Centralny Rejestr Wyborców: tel. 22 325 40 71, 22 325 40 67

PRAWO JAZDY:

 • I piętro Ratusza sala obsługi, tel. 22 325 40 96,  22 325 40 57,

 e-mail: bemowo.baiso@um.warszawa.pl

REJESTRACJA POJAZDÓW:

CENTRUM  OBSŁUGI  PODATNIKA

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
tel. 19115, faks: 
22 443 09 02, e-mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl ,

Informujemy Państwa, iż w związku z powstaniem od 1 października 2019 r. Centrum Obsługi Podatnika,  obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika w siedzibie COP przy ul. Obozowej 57. Ponadto, istnieje możliwość umówienia wizyty na stronie www.rezerwacje.um.warszawa.pl  na wybrany przez Państwa termin.  Obsługa telefoniczna prowadzona jest przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numerem 19115.

Pisma i wnioski mogą Państwo składać do Centrum Obsługi Podatnika:

Drogą elektroniczną:

Drogą tradycyjną:

 • pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika,  Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub w siedzibie COP przy ul. Obozowej 57 – I piętro.

Jeżeli nastąpiły zmiany, które mają wpływ na wysokość podatku prosimy o wypełnienie formularzy podatkowych. W tym celu można:

 • Użyć przyjaznych kreatorów formularzy podatkowych, które znajdą Państwo w portalu Moja Warszawa, https://moja.warszawa19115.pl/kalkulatory.
 • Jeżeli mają Państwo profil zaufany: utworzyć konto na portalu, zalogować się i przesłać formularz.
 • Jeżeli nie mają Państwo profilu zaufanego: wydrukować i podpisać formularz. Przekazać go do Centrum Obsługi Podatnika drogą tradycyjną.

Druki formularzy podatkowych otrzymają Państwo w dowolnej dzielnicy lub w siedzibie COP przy ul. Obozowej 57. Inne informacje znajdują się pod linkiem:

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/podatki-oplaty/podatki-i-oplaty-lokalne 

URZĄD  STANU  CYWILNEGO

Od 16 maja 2022 roku bezpośrednia obsługa klientów będzie świadczona łącznie w 11 lokalizacjach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

W lokalizacjach (nie obowiązuje rejonizacja):

 • ul. Falęcka 10 (Mokotów)
 • ul. Grochowska 274 (Praga-Południe)
 • ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ)
 • ul. gen. W. Andersa 5 (Śródmieście)
 • ul. L. Kondratowicza 20 (Targówek)
 • pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)
 • al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)
 • ul. Włókiennicza 54 (Wawer)
 • ul. S. Żeromskiego 29 (Bielany)

można załatwić w szczególności sprawy dotyczące:

- wydania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),

- zgłoszenia urodzenia,

- uznania ojcostwa,

- zgłoszenia zgonu,

-złożenia dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem USC lub wyznaniowego.

W lokalizacjach:

 • ul. T. Chałubińskiego 8 (Sekcja Obrotu Zagranicznego) – przyjmowane są wnioski dot. wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
 • ul. M. Flisa 6 (Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego) –można załatwić m.in. sprawy związane z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji, protokołów, oświadczeń i orzeczeń sądowych.

Sprawy dotyczące zmiany imion i nazwisk można załatwić wyłącznie w siedzibie przy ul. Andersa 5.

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY:

 tel. 22 325 40 40, 22 325 40 42, 22 325 40 41.

Godziny pracy TPP - Bemowo: