null

Nowe rozporządzenie dot. zwalczania wścieklizny zwierząt

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na zdjęciu znajduje się głowa lista obok gałęzi drzewa na ciemnym tle. Tekst "Nowe rozporządzenie dot. zwalczania wścieklizny
Autor: Ł. Szczepaniak

Uwaga. W dniu 9 grudnia 2021 r. pojawiło się rozporządzenie nr 44 Wojewody Mazowieckiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy.

Szanowni Państwo.


W rozporządzeniu nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną, zwany dalej "obszarem zagrożonym", obejmujący:
1) w mieście stołecznym Warszawa:
a) dzielnicę Wawer,
b) dzielnicę Wesoła,
c) w dzielnicy Targówek: część dzielnicy ograniczoną od zachodu ulicą Radzymińską,
d) dzielnicę Rembertów,
e) dzielnicę Praga Południe,
f) dzielnicę Wilanów;

 

Pojawił się obszar całej Dzielnicy Wilanów a obszar Pragi Południe rozszerzył się do obszaru całej Dzielnicy.

 

Poniżej link do rozporządzenia 44 
https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/11413/