null

Narodowy Spis Powszechny Ludności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Chcesz zostać rachmistrzem i spisać się na medal? Zgłoś się!

Do 9 lutego trwa nabór na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności Mieszkań 2021.

 

Kandydat powinien:

- mieć ukończone 18 lat,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Szczegóły oferty na: https://cutt.ly/Rachmistrz

 

Z uwagi na duże zainteresowanie, w sobotę, 6 lutego, Urząd m.st. Warszawy (siedziba Biura Administracji i Spraw Obywatelskich) przy ul. Kruczkowskiego 2 będzie otwarty w godz. 9.00-14.00. Tego dnia będzie można załatwić wyłącznie sprawy związane z naborem kandydatów na rachmistrzów w Spisie Powszechnym.