null

Najmłodsi uczniowie wracają do szkół

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po ponad dwóch miesiącach nauki zdalnej uczniowie klas 1-3 ze szkół podstawowych wracają do szkolnych ławek. W poniedziałek, 11 stycznia decyzję w tej sprawie podjął rząd. Pozostali uczniowie będą się nadal uczyli w trybie zdalnym - do 31 stycznia.


Do nauki w trybie stacjonarnym, po zakończeniu ferii zimowych, wróci od poniedziałku, 18 stycznia, ponad 47 tys. uczniów klas 1-3, którzy od 9 listopada 2020 r. uczyli się zdalnie. Do końca stycznia w trybie zdalnym będą się uczyli uczniowie klas 4-8 ze szkół podstawowych (blisko 77 tys. uczniów) oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych (blisko 82 tys. uczniów liceów, techników i szkół branżowych I stopnia).


Jakie zasady bezpieczeństwa?

We wszystkich stołecznych szkołach podstawowych przed wejściem do szkoły i szatni trzeba będzie dezynfekować dłonie. Do placówek mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie. Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada: jedno dziecko - jeden opiekun) będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez dyrektora pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu. Inne osoby z zewnątrz mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Uczniowie nie będą mogli wymieniać się żadnymi przyborami szkolnymi. Sale będą wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach, a sprzęt sportowy myty lub dezynfekowany.

Zostaną wyłączone wszelkie źródełka i fontanny wody pitnej. W łazienkach są już  instrukcje jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie. Zajęcia będą organizowane tak, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (różne godziny zajęć na boisku, jak najrzadsza zmiana sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy). Zaleciliśmy też noszenie maseczek na korytarzach szkolnych.


Wytyczne MEN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych w dużej mierze zawierają rozwiązania znane już z wcześniejszych dokumentów, publikowanych od początku pandemii.