null

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało planowany kalendarz zmian w szkołach w najbliższych tygodniach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało planowany kalendarz zmian w szkołach w najbliższych tygodniach:
  • Od 18 maja br.: możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia; wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu; możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
 
  • Od 25 maja br.: możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych; organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych; organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.
 
  • Od 1 czerwca br.: organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

 

Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30b

Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30c

Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30b

Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30c

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna